Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh

99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel/Fax: (028) 39152 111 - (028) 36369658


https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4661.105628157993!2d106.68653104467107!3d10.772425789937191!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3cca7901cd%3A0x5d83c2acdfeab3ca!2zOTkgTmd1eeG7hW4gVGjhu4sgTWluaCBLaGFpLCBQaMaw4budbmcgUGjhuqFtIE5nxakgTMOjbywgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648528088857!5m2!1sen!2s

Đang xem: Trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh