Chính sách hoàn tiền

1. Điều kiện áp dụng

VitaDairy sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng (Người mua hàng của VitaDairy) khi Khách hàng đáp ứng một trong các trường hợp sau:

I.    Đơn hàng của Khách hàng đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền 
II.    Khách hàng đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.
III.    Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ.

VitaDairy đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn theo quy định. Thời hạn VitaDairy đảm bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Hình thức hoàn trả: 

Sẽ đổi mới sản phẩm cho Khách hàng, trường hợp không còn sản phẩm hàng hóa đó trong Kho theo cam kết thời gian giao hàng hoặc sau thời gian đã trao đổi với Khách hàng, công ty cam kết hoàn trả 100% phí mà Khách hàng đã thanh toán cho chúng tôi thông qua các hình thức như:
i.    Chuyển khoản (Khách hàng thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt COD)
ii.    Hoàn tiền về cho Khách hàng thông qua hình thức Khách hàng đã thanh toán trước đó. 
Thời gian hoàn lại trong vòng 10- 20 ngày làm việc

2. Điều kiện trả hàng

Người tiêu dùng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Người bán giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai sản phẩm, v.vv…);

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

4. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

VitaDairy sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi VitaDairy xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp Khách hàng không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, VitaDairy sẽ tự động hoàn tiền cho Khách hàng mà không thông báo gì thêm. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng hoặc thông qua hình thức Khách hàng đã thanh toán trước đó
Với đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt (COD), Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

  • VitaDairy chi trả hoàn toàn giá trị đơn hàng mà khách hàng thanh toán nếu lỗi đó thuộc về công ty.

Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho hình ảnh VitaDairy không bị thiệt hại, (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) 
Mọi tranh chấp, quyết định cuối cùng thuộc về VitaDairy.