1900 633 559
0286 6509 3333

1. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

– Các thành viên trên trang TMĐT vitaonline.vn có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang vitaonline.vn tới Ban quản trị website qua:

Điện thoại : 1900 633 559

Hoặc email: Info@vitadairy.vn

– Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

– Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Pinterest